Naturalna jonizacja powietrza

Gdy pomyślimy o czystym powietrzu, to przychodzą nam na myśl takie miejsca jak wysokie partie gór, okolice wodospadów, las. Są to miejsca, w których mamy do czynienia z wysokim zagęszczeniem jonów w powietrzu. Niestety, wraz ze wzrostem urbanizacji oraz poszerzaniem się terytoriów zajmowanych przez ludzi, proces naturalnej generacji jonów jest zminimalizowany, zaś obecność jonów zredukowana do ilości nieistotnych wobec ich oddziaływania na otaczające nas powietrze.

Czym jest bipolarna jonizacja powietrza

Bipolarna, dwuigłowa jonizacja powietrza jest procesem generacji ogromnej ilości jonów, które naturalnie występują w środowisku naturalnym. Co bardzo ważne,  z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, generacja jonów odbywa się bez produkcji ozonu oraz innych groźnych półproduktów.

Dodatnio i ujemnie naładowane jony są to cząstki, w których mamy do czynienia z przewagą ładunku ujemnego (aniony) albo z przewagą ładunku dodatniego (kationy). Dzięki sile elektrostatycznej jony mają zdolność do łączenia się z cząstkami zawieszonymi w powietrzu, a te z kolei zaczynają się łączyć ze sobą w procesie, który nazywamy aglomeracją.

Jak działają jonizatory powietrza w pomieszczeniu

W wyniku aglomeracji cząsteczek wytrącane są zanieczyszczenia o bardzo małych rozmiarach i masach, których nie jesteśmy w stanie wychwycić poprzez zwykłą filtrację powietrza takich jak kurz, pleśnie, zarodniki grzybów, lotne związki organiczne. Co więcej, wygenerowane jony mają zdolność oddziaływania na mikroby, takie jak wirusy i bakterie poprzez upośledzenie ich zdolności reprodukcyjne, przez co stają się one niegroźne dla człowieka, a ich obecność zostaje zredukowana do zera w bardzo krótkim czasie.

Jednak najważniejsze w procesie jonizacji powietrza jest to, że głównym miejscem oddziaływania jonów jest pomieszczenie, w którym się znajdujemy. Nie ograniczamy się jedynie do dostarczania świeżego, czystego powietrza, lecz pozwalamy jonom na aktywne działanie w naszym środowisku, dzięki czemu bezzwłocznie rozpoczynają walkę z zagrożeniami, których nie widzimy.

 

Technologia jonizacji bipolarnej nie generuje ozonu.

 

Korzyści

Jakie są najważniejsze korzyści z instalacji jonizatora w systemie wentylacji?

  • Ekonomiczny i skuteczny sposób na walkę z bakteriami i wirusami,  w tym z wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.
  • Redukcja patogenów odpowiedzialnych za występowanie alergii, dolegliwości w górnych drogach oddechowych, zapalenia zatok, migreny,
  • Proces oczyszczania powietrza przebiega w sposób ciągły. Jonizator emituje jony, podczas kiedy ludzie przebywają w pomieszczeniach.
  • Bipolarna jonizacja igłowa jest bezpieczna zarówno dla osób i zwierząt przebywających w pomieszczeniu, jak i dla przedmiotów martwych się tam znajdujących.
  • Redukcja zużytej energii dzięki możliwości zmniejszenia ilości dystrybuowanego powietrza oraz zmniejszenia ilości świeżego powietrza na korzyść powietrza recyrkulowanego.
  • Zmniejszenie śladu węglowego
Technologia bipolarnej igłowej jonizacji powietrza, którą Ozonfree wdraża w Polsce, od lat stosowana jest w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Białym Domu, w siedzibie Google, Uniwersytecie Harvarda. Ozonfree stosuje urządzenia wiodącego na świecie producenta jonizatorów, amerykańskiej firmy GPS.

Certyfiakcja

Skuteczność jonizatorów w zwalczaniu patogenów potwierdzona przez niezależne laboratoria

SARS-CoV-2
(COVID-19)

Czas testu: 30 minut

99,4 %
Wskaźnik redukcji
Laboratorium Innovative Bioanalysis
Gruźlica

Czas testu: 60 minut

 
69,09 %
Wskaźnik redukcji
Laboratorium EMSL
Gronkowiec złocisty

Czas testu: 30 minut

 
96,24 %
Wskaźnik redukcji
Laboratorium EMSL
Gronkowiec skórny

Czas testu: 30 minut

 
96,24 %
Wskaźnik redukcji
Laboratorium EMSL
Norowirus

Czas testu: 30 minut

 
93,50 %
Wskaźnik redukcji
Laboratorium ATS Labs
E.coli

Czas testu: 15 minut

 
99,60 %
Wskaźnik redukcji
Laboratorium EMSL
Legionella

Czas testu: 30 minut

 
93,50 %
Wskaźnik redukcji
Laboratorium ATS Labs
Clostridium Difficile

Czas testu: 30 minut

 
86,80 %
Wskaźnik redukcji
Laboratorium ATS Labs

Film z doświadczenia z naszego laboratorium