W warunkach naturalnych, jonizacja powietrza jest ciągłym procesem – jony dodatnie i ujemne powstają w trakcie wyładowań atmosferycznych, produkowane są przez drzewa, a ich największe stężenie znajdujemy w okolicach wodospadów, fontann, na wybrzeżach, w górach i lasach.

Technologia bipolarnej jonizacji igłowej bezpiecznie oczyszcza powietrze w każdym pomieszczeniu. Dzieję się tak ponieważ jonizatory igłowe wytwarzają wysokie stężenie jonów dodatnich i ujemnych i dostarczają je do pomieszczenia poprzez system wentylacji.