Technologia jonizacji bipolarnej nie generuje ozonu.

Czym jest ozon?

Ozon jest odmianą tlenu, składa się z trzech atomów (03). Ten dodatkowy, trzeci atom nadaje ozonowi silne właściwości utleniające i toksyczne. Ozon pełni role filtra i chroni nas przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym emitowanym przez słońce – jest to warstwa ozonowa.

Ozon występuje także przy powierzchni ziemi, jest to tzw. ozon przyziemny. Jest produktem ubocznym wytwarzanym przez przemysł energetyczny, transport, przemysł wydobywczy, przetwórczy , rolnictwo, hodowlę zwierząt. Ozon przyziemny jest silnym zanieczyszczeniem powietrza i ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi znajdujących się w jego zasięgu.

Wpływ ozonowania na zdrowie

Zastosowanie ozonu jako metody oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych ma szereg negatywnych konsekwencji. Wysokie stężenie ozonu potrzebne do zneutralizowania patogenów, pozostawia po sobie pozostałości, które drażniąco wpływają zwłaszcza na błonę śluzową dróg oddechowych i oczu.

Pojawić się mogą:

  • problemy z oddychaniem,
  • kaszel,
  • piekący ból w klatce piersiowej,
  • nasilenie napadów u osób cierpiących na astmę,
  • ból i zaczerwienienie spojówek,
  • nasilenie dolegliwości u osób ze schorzeniami układu krążenia.

Efektywność w oczyszczaniu powietrza

Ozonowanie jest metodą nieefektywną, jak chodzi o utrzymanie efektu czystego powietrza w zamkniętych przestrzeniach. Po zakończeniu zabiegu, jeśli w pomieszczeniu ponownie pojawi się patogen lub osoba zakażona, powietrze zostaje znowu skażone.

Ozonowanie pomieszczeń

Ozon może uszkodzić elementy wyposażenia wnętrza. Wszystkie wrażliwe materiały, zwłaszcza wykonane z gumy należy usunąć z pomieszczenia przed rozpoczęciem ozonowania. Nie mogą w nim przebywać także ludzie, zwierzęta, a nawet rośliny.

Aby procedura ozonowania przebiegała bezpiecznie, należy zachować bardzo duże środki ostrożności, przestrzegać szeregu zaleceń (rekomendacji m.in. SANEPID).

Pomieszczenie gotowe do ozonowania pozbawione jest:
  • elementów wykonanych z gumy
  • ludzi
  • zwierząt
  • roślin
Mask Group 662
Oczyszczanie powietrza to konieczność w dzisiejszych warunkach pandemii COVID-19, zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatycznych. Ozonfree robi to bez użycia ozonu.