Technologia igłowej bipolarnej jonizacji powietrza w centralach wentylacyjnych

jonizacja w przewodzie wentylacyjnym

Zastosowanie technologii NPBI (igłowej bipolarnej jonizacji powietrza) w centralach wentylacyjnych to innowacyjne, opatentowane rozwiązanie, które pozwala na utrzymanie w czystości centrali wentylacyjnej i kanałów wentylacyjnych. Instalacja właściwie dobranych generatorów jonów w centrali gwarantuje utrzymanie czystego powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Technologia NPBI wytwarza bardzo wysokie stężenie jonów dodatnich i jonów ujemnych, które transportowane są do pomieszczenia przez system wentylacji.

emisja jonów do pomieszczenia przez kanał wentylacyjny
https://globalplasmasolutions.com/

Zastosowanie jonizatorów w centralach wentylacyjnych pozwala na skuteczną eliminację cząsteczek wirusów, bakterii, zarodników grzybów i pleśni, alergenów oraz lotnych związków organicznych, nieprzyjemnych zapachów. Jony, porywane przez strumień powietrza przyczepiają się do innych cząsteczek łącząc  się z nimi w procesie aglomeracji. Są dzięki temu łatwiejsze do wychwycenia przez filtry powietrza lub też swobodnie opadają na ziemię. Stężenie jonów w powietrzu zależy od wielu czynników:

  • Odległości pomieszczenia od jonizatora w przewodzie wentylacyjnych
  • Objętości pomieszczenia
  • Natężenia przepływu powietrza

Zasady montażu generatorów jonów

Miejsce instalacji jonizatora ma kluczowe znaczenie dla skuteczności działania i emisji jonów. Należy zwrócić uwagę na umiejscowienie urządzenia w centrali wentylacyjnej. Czas życia i aktywnego działania jonów to około 60 sekund. W związku z tym jonizator powinien znajdować się w możliwie najbliższej odległości od pomieszczenia, do którego dystrybuowane jest powietrze, czyli na wylocie centrali, za filtrem wtórnym.

❌ Instalacja przed wstępnym filtrem (A) jest bezprzedmiotowa z punktu widzenia bezpośredniego oddziaływania na pomieszczenie. Jony nie przedostaną się poza filtr,   tak więc nie spełnią swojej funkcji czyszczącej.

✔ Instalacja za filtrem wstępnym (B) utrzymuje w czystości elementy wymiennika ciepła , rozkłada LZO, zwalcza patogeny zawarte w powietrzu zewnętrznym i przeciwdziała powstawaniu patogenów w systemie wentylacyjnym.

Jeśli za wymiennikiem ciepła znajduje się filtr, jony nie dostaną się do wentylowanego powietrza.

❌ Pozycja za wymiennikiem ciepła (C)  jest niewskazana, ponieważ jeżeli celem zastosowania jonizatora jest utrzymanie czystości w centrali wentylacyjnej, to lepiej wybrać punkt (B).

Jeśli za wymiennikiem ciepła znajduje się filtr, jony nie dostaną się do wentylowanego powietrza.

✔ Pozycja za filtrem wtórnym (D) umożliwia oczyszczanie powietrza nawiewanego z LZO i patogenów oraz oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu wentylowanym z patogenów i zapachów powstałych wewnątrz budynków.

✔ Konfiguracja ustawienia jonizatorów spotykana w centralach przeznaczonych dla pomieszczeń i budynków służby zdrowia, domów opieki, tam gdzie istotne jest oczyszczanie powietrza nawiewanego z zewnątrz oraz, gdzie występują zapachy i patogeny generowane wewnątrz wentylowanych pomieszczeń (B+D).

Jeśli jednak generator jonów ma na celu utrzymanie czystości w centrali i zwiększenie klasy filtracji powietrza, jonizator należy zainstalować na wlocie centrali.

Dobór jonizatora do centrali wentylacyjnej

Konserwacja urządzeń

Jonizatory są urządzeniami, których konserwacja jest bardzo łatwa, do przeprowadzenia w ciągu kilku minut. Należy pamiętać, żeby konserwację przeprowadzać po odłączeniu napięcia. Sposób konserwacji zależy od typu jonizatora:

  • iMod – wystarczy raz w roku wytrzeć zanieczyszczenia z paska iMOD miękką szmatką nasączoną alkoholem
  • iRIB – wystarczy przetrzeć jonizator nawilżaną chusteczką, wilgotną szmatką lub szczoteczką o miękkim włosiu. Należy unikać korozyjnych środków czyszczących
  • FC – urządzenie wyposażone jest w system samoczyszczący – wystarczy włączy funkcję i upewnić się, że wycieraczka pracuje.

Monitorowanie pracy jonizatorów i pomiar emisji jonów

Pracę jonizatorów i poziomy emisji jonów należy monitorować używając do tego detektorów jonów. Detektory montowane są kanałowo i monitorują obecność jonów w komorze ciśnieniowej. Pokazują czy urządzenie działa poprawnie. Drugim typem detektorów jest iMesure przeznaczony do mierzenia poziomu jonów w kanale wentylacyjnym w czasie rzeczywistym. Dane przesyłane są do BMS-u.

Najważniejsze korzyści z zastosowania technologii NPBI

  • Ekonomiczny i skuteczny sposób na walkę z bakteriami i wirusami,  w tym z wirusem SARS-CoV-2
  • Proces oczyszczania powietrza przebiega w czasie przebywania ludzi w pomieszczeniu, więc walka z patogenem rozpoczyna od chwili jego pojawienia się w pomieszczeniu (pojawienie się roznosiciela w grupie ludzi zdrowych)
  • Bipolarna jonizacja igłowa jest bezpieczna zarówno dla osób i zwierząt przebywających w pomieszczeniu jak i dla przedmiotów martwych się tam znajdujących.
  • Możliwość znacznej redukcji zużytej energii dzięki możliwości zmniejszenia ilości dystrybuowanego powietrza oraz możliwości zmniejszenia ilości świeżego powietrza na korzyść powietrza recyrkulowanego.

Publikacje

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ