Oczyszczacz Marshal przebadany przez UMŁ

oczyszczacz powietrza Marshal został przebadany przez uniwersytet Medyczny w Łodzi z bardzo pozytywnymi wynikami.

Oczyszczacz powietrza Marshal przebadany przez Uniwersytet Medyczny  w Łodzi

W 2020 roku poddaliśmy rzetelnej ocenie efektywności działania w warunkach codziennego użytkowania oczyszczacz powietrza Marshal 1 o wydajności 500 m3/h, stojąc na stanowisku, że badania przeprowadzane przez niezależne i renomowane podmioty są dużo bardziej wartościowe niż jakiekolwiek obietnice.

Badania przeprowadzono w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wyniki potwierdziły efektywność dezynfekcji powietrza przez oczyszczacz powietrza Marshal. Szczegółowa metodyka badań znajduje się w Raporcie, a poniżej przedstawiamy streszczenie wniosków z przeprowadzonych badań.

Badania przeprowadzono w trzech pomieszczeniach o kubaturze od 25,5 do 31,5 m3 wyposażonych w typowe meble i sprzęt biurowy, na co dzień używane przez pracowników.  W każdym z pomieszczeń wykonano pomiar kontrolny  przed rozpoczęciem dezynfekcji powietrza oczyszczaczem Marshal.  Badanie trwało 12 godzin,  a w jego trakcie przeprowadzono także pomiary cząstkowe. Co bardzo ważne, badanie prowadzono w obecności ludzi, m.in. pracowników wykonujących swoje codzienne obowiązki, będących jednocześnie nieustannym źródłem zanieczyszczenia powietrza drobnoustrojami (podczas wykonywania codziennych obowiązków, prowadzenia  rozmów ze współpracownikami czy spożywania posiłków).                      

Jakie wyniki uzyskano podczas 12 godzinnej dezynfekcji pomieszczeń?

Uzyskane wyniki są bardzo dobre. Badania wykazały, że oczyszczanie powietrza z zastosowaniem technologii bipolarnej jonizacji powietrza NPBI w odniesieniu do bakterii i grzybów jest wysoce efektywne. Dwunastogodzinna dezynfekcja pomieszczeń zmniejszyła:

  • Ilość bakterii obecnych w powietrzu nawet o 76%
  • Ilość grzybów obecnych w pomieszczeniu nawet o 50 %

Należy podkreślić, że z uwagi na charakter obiektu jakim jest zakład diagnostyczny, w którym zachowany jest wysoki reżim czystości, poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznej na początku eksperymentu w badanych pomieszczeniach był niski w porównaniu do innych obiektów i wynikał  z nagromadzenia się zanieczyszczeń    w dniu użytkowania pomieszczeń. Dezynfekcja pomieszczenia stosunkowo czystego jest zadaniem niełatwym, ale jak się okazuje wykonalnym dla naszego oczyszczacza.

Warto zaznaczyć, że efekt oczyszczania powietrza urządzeniem Marshal z wbudowanym bipolarnym jonizatorem ma bardzo korzystny wpływ na ludzi nie tylko ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, ale pomaga poczuć się lepiej wszystkim osobom wrażliwym na kurze, pleśnie, grzyby, czy też wszelkie inne szkodliwe mikroorganizmy.

skutecznosć oczyszczacza powietrza Marshal jest na poziomie czystosci mikrobiologicznej określanej jako czyste powietrze

Poziom czystości mikrobiologicznej powietrza w badanych pomieszczeniach po 12 godzinach pracy oczyszczacza Marshal osiągnął poziom, który określany jest jako czyste powietrze, bezpieczne dla zdrowia ludzi.

Co to jest bipolarna jonizacja powietrza?

Bipolarna jonizacja powietrza NPBI wykorzystuje ładunek elektronów do wytworzenia pola plazmowego wypełnionego dodatnimi i ujemnymi jonami. Jony poruszając się w powietrzu, łączą się z innymi cząsteczkami (wirusami, bakteriami, zarodnikami grzybów i pleśni, lotnymi związkami organicznymi) unoszącymi się              w powietrzu. W wyniku takiego połączenia aktywne jony niszczą patogeny unoszące się w otaczającym nas powietrzu.

Publikacje

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ